Saturday, 19 November 2011

MIKRO TEACHING BM 2 HIJAU 2011

 
          Refleksi

   

        Sebelum mengajar set induksi pengajaran penjodoh bilangan ini saya menggunakan payung dan epal lalu bertanya kepada murid tentang penjodoh bilangan yang sesuai digunakan untuk kedua-dua objek yang saya paparkan. Dengan ini , mereka dapat imbas kembali tentang penjodoh bilangan yang pernah dibelajari dari tahun 1.
          Selepas itu , saya memaparkan gambar kedua-dua objek tersebut lalu memanggil murid untuk membetulkan perkataan penjodoh bilangan yang sesuai dengan objek yang dipaparkan dalam papan hitam.  Kemudian, saya akan mengemukakan topik yang akan diajar pada hari ini.
          Selepas tamat pengajaran topik ini , saya berasa teknik penggunaan saya harus diperbaikan lagi seperti menggunakan powerpoint untuk memaparkan gambar supaya murid-murid akan berasa lebih seronok . Di samping itu , kemungkinan saya berasa cemas ketika merakamkan video ini  telah menyebabkan suara saya ada sedikit gementar. Namum demikian, saya akan cuba membaiki kelemahan saya supaya dapat menyalurkan ilmu kepada anak didik saya dengan lebih berkesan .

No comments:

Post a Comment